Květa Kolářová vystudovala matematiku a fyziku na Pedagogické fakultě UJEP. Od roku 1985 vyučuje na Základní škole Buzulucká v Teplicích, v současnosti především fyziku. Primátor Jiří Štábl s vedoucí Odboru školství Martinou Houdkovou paní učitelce při osobním setkání za mimořádný přístup poděkovali.

Výuce fyziky se Květa Kolářová s nevídaným nadšením věnuje celý profesní život. Vzdělává nejen žáky teplické základní školy, ale i studenty a učitele fyziky. Je neuvěřitelně pracovitá, svědomitá, kreativní a hodiny fyziky v jejím pojetí jsou plné praktických pokusů a dovedností. V jejích hodinách nemají žací čas na nudu. Je velikou propagátorkou činnostního učení ve fyzice. Pomáhá mladým nastupujícím učitelům. Je to i velice charakterní člověk a milá kolegyně, pro svou ochotu velice oblíbená v pedagogickém sboru. Dlouhodobě a systematicky se vzdělává i o prázdninách a sleduje všechny nové trendy ve výuce fyziky.

Paní učitelka Květa Kolářová je členkou Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), členkou výboru místní pobočky JČMF v Ústí nad Labem a členkou Fyzikální pedagogické společnosti při JČMF. Každoročně pomáhá s organizací fyzikální soutěže Náboj Junior. Řadí se mezi členy týmu expertů fyziky krajského metodika pro fyziku v rámci projektu IKAP (KÚ UL), dlouhodobě spolupracuje s VŠ v Ústí nad Labem, v Plzni, v Hradci Králové v rámci projektu Didaktika A, spolupracuje s DDM Teplice, kde je dlouholetou vedoucí na LDT, kroužku plavání a dalších akcích a soutěžích.

close Učitelka ze ZŠ Buzulucká v Teplicích Květa Kolářová je nejlepší fyzikářka v republice. Ocenění jí gratuluje primátor Teplic Jiří Štábl. info Zdroj: Město Teplice zoom_in Učitelka ze ZŠ Buzulucká v Teplicích Květa Kolářová je nejlepší fyzikářka v republice. K ocenění jí gratuluje primátor Teplic Jiří Štábl.

Jednou z čerstvých aktivit p. učitelky je pomoc při revizích RVP pro fyziku ve spolupráci s pracovní skupinou pro tvorbu RVP při Fyzikální pedagogické společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků.

V naší škole vymýšlí fyzikální hry pro mimořádně nadané žáky 1. stupně naší školy v rámci kroužku MENSA. Zavedla a dlouhodobě vede spolupráci prvňáčku a deváťáků, kdy žáci společně, velcí i malí, vyrábějí fyzikální hračky. Deváťáci se o mladší žáčky pěkně starají, pomáhají jim při práci a zažívají s nimi spoustu legrace.

Paní učitelka také vymýšlí pro malé žáčky fyzikální pohádky, jejichž realizace probíhá v době, kdy má volné hodiny. (mt)