Deset silikonových aplikátorů TUGI model 1 se vzhledem stylizovaného mrkajícího kocoura získalo Centrum pro léčbu roztroušené sklerózy při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. (RS centrum). Je prvním zdravotnickým pracovištěm v Českém republice, které díky daru věnovaného ve spolupráci výrobce TUGI a společnosti SWISS PHARMA může tohoto pomocníka při aplikaci léků z předplněných injekčních stříkaček při domácí léčbě svým pacientům nabídnout.

„Velmi děkujeme za tento originální dar. Těší nás, že budeme prvním pracovištěm, které může nový aplikátor TUGI vyzkoušet.  Věříme, že umožní odbourat u řady pacientů obavy a stres spojený s aplikací injekční léčby,“ řekla Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí RS centra.

„Tento unikátní silikonový aplikátor pro podkožní aplikaci biologické léčby injekcí ve tvaru roztomilého zvířátka je svým designem, konstrukčním řešením a zajištěním bezpečnosti při použití opravdu revoluční. Pacient běžně dostává aplikátory, kde si zvolí délku vpichu eventuálně i rychlost aplikace, ve formě pera nebo jiného automatu, při nastavování pracuje s čísly. U této jednoduché „hračky“ vše určuje tím, jak hluboko zasune jehličku mezi uši kočičky. Nezmáčkne knoflík, který by za něj jako dosud aplikaci provedl, ale sám si parametry nastaví. Podle mého mínění mu novinka přináší větší svobodu, než umožňuje přístroj. Použitý materiál vzbuzuje příjemné emoce. To je velmi důležité, protože se snažíme, aby biologická injekční léčba, která není příliš příjemná, byla snesitelná, a aby k ní pacient zaujal kladný postoj. Lék, který si pacient aplikuje s pozitivní emocí je více účinný,“ vysvětlila Marta Vachová.

Světově unikátní aplikátor TUGI s lidským příběhem, který naleznete na stránkách www.tugi.cz, byl vyvinut a je vyráběn v České republice a má celosvětový potenciál, stejně jako TUGI model 2 ve tvaru růžového slona na aplikaci nízkomolekulárních heparinů.