Program je koncipován jako hravý, kdy děti plní nejrůznější úkoly a postupně se dostávají až na závěr skleníku, kde jim je odhaleno nejedno tajemství. Program odpovídá RVP PV – environmentální výchova, která je nedílnou součástí předškolního vzdělávání. Děti jsou jejím prostřednictvím vedeny k poznávání přírody, k objevům a experimentům. Vznik programu podpořila MAS Cínovecko, o. p. s. Autorkami programu jsou Veronika Součková a Šárka Kodetová. Ilustrace a pracovní listy připravila Kateřina Konvalinová. 

Program je o délce cca 60 minut pro 10 až 25 dětí. Cena pro skupinu 10-15 dětí je 120 Kč (za jedno dítě ve skupině), pro 16-25 dětí je 100 Kč (za jedno dítě ve skupině). Cena zahrnuje vstupné do zahrady a vlastní program. Třída si na památku odnese certifikát o návštěvě botanické zahrady, metodické listy z prohlídky pro následné opakování, omalovánku, květináč pro vypěstování rostliny a drobný dárek pro každé dítě. 

Programy probíhají vždy v úterý a pátek, pro rezervaci využívejte formulář umístěný na stránce věnované programu o mateřských školkách, kde naleznete více informací.  

Je to tak další krok k tomu, aby botanická zahrada měla své čestné místo v oblasti environmentálního vzdělávání a poskytovala jej i těm nejmenším. „Možná by bylo snazší říct, že děti se o rostliny nezajímají, ale to není ten správný směr, kterým bychom se chtěli vydat. Proč by se úžasný svět rostlin neměl ukázat malým dětem, když je tak fascinující,“ říká Petr Šíla, ředitel zahrady. (mm)