Loď, která ztroskotala kolem roku 80 př. n. l. mezi Krétou a řeckým poloostrovem Peloponés, vezla unikátní přístroj určený k předpovědím postavení nebeských těles na obloze i k prezentaci dalších astronomických jevů. Více než sto let trvalo, než se ze zkorodovaných úlomků podařilo celý mechanismus rekonstruovat.

Mnohé archeologické nálezy i písemná svědectví dokládají vysokou vyspělost antické civilizace ve Středomoří. Ve vraku starořecké lodi, objeveném na začátku 20. století u ostrova Antikythéry, se však našlo něco skutečně nečekaného. Drobné zkorodované bronzové úlomky z mořského dna se ukázaly být pozůstatkem unikátního astronomického přístroje, jakéhosi malého, přenosného modelu vesmíru. Interdisciplinární spolupráce špičkových týmů z několika zemí vyvrcholila publikací výsledků průzkumu více než 2000 let starého mechanismu otištěná v roce 2021 v časopise Nature. 

Mechanismus z Antikythery, vystavený v Archeologickém muzeu v Athénách.Mechanismus z Antikythery, vystavený v Archeologickém muzeu v Athénách.Zdroj: Aleksandr Zykov

Alena Hadravová pracuje v Centru dějin vědy v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v Praze a  Petr Hadrava v Astronomickém ústavu Akademie věd. Kromě prací ve svých oborech se společně věnují dějinám antické, středověké a raně novověké astronomie a vydávají texty ze středověkých latinských rukopisů, které spolu s komentovanými překlady zpřístupňují současnému čtenáři. Jsou autory řady monografií a několika set příspěvků publikovaných u nás i v zahraničí. 

„Za svou práci získali několik ocenění, nejnověji Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 za rok 2022,“ připomíná koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

Přednáška manželů Hadravových se uskuteční v prostorách hvězdárny v Teplicích na Písečném vrchu od 18 hodin. Místo si můžete rezervovat na adrese: hap@hapteplice.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia, časopis Vesmír a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium.

Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou do Ústí nad Labem, Teplic, Děčína a Tisé zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP