Pes žije ve světě pachů, paúhoř ve světě elektrických polí, netopýr vnímá okolí sluchem. „To ale zdaleka není všechno,“ zve koordinátor Café Nobel Frederik Velinský. „Některé schopnosti zvířat jsou zcela nečekané a jejich vnímání světa opravdu zvláštní a pro člověka někdy i těžko představitelné.“

 Přednášející prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi zabývá biotechnologiemi a reprodukcí hospodářských zvířat. Biotechnologie také přednáší – na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzitě v Praze, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Masarykově univerzitě v Brně. V rámci popularizace spolupracuje např. s Lidovými novinami, časopisem Vesmír nebo Českým rozhlasem.

Vraždy na Teplicku: Muž zabil v noci manželku a pět dětí.
Vraždy na Teplicku: Ženu udeřil sekyrou a nevlastní dceři podřízl hrdlo

 Přednáška se uskuteční v prostorách hvězdárny v Teplicích na Písečném vrchu od 18:00 h. Mohou se jí zúčastnit pouze návštěvníci s ukončeným očkováním nebo nejvýše 180 dní po prodělání covid-19; mládež do 18 let a „rozočkovaní“ návštěvníci se musí prokázat čerstvým PCR testem. Všichni účastníci musí mít respirátor a dodržovat příslušná hygienická opatření.

 Místo si můžete rezervovat na adrese: hap@hapteplice.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

Jana Kasaničová, UJEP