Předmětem prvního výběrového řízení s aukcí byl pozemek o výměře 961 m2 ležící v katastrálním území Mukov. Jedná se o volný nezastavěný pozemek ve středu obce, který se současně nachází ve zvláště chráněném území Chráněné krajinné oblasti České středohoří. ÚZSVM získal tento pozemek po ukončení činnosti Okresního úřadu Teplice. Veřejnost o tento pozemek projevila zájem v pátém kole výběrového řízení, pro které byla minimální kupní cena stanovena ve výši 294 000 Kč. Jediný zájemce nabídl za pozemek 302 000 Kč a stal se jeho novým majitelem.

Pozemek o výměře 4 150 m2 ležící v katastrálním území Duchcov byl předmětem druhého výběrového řízení s aukcí. Pozemek se nachází v zastavěné části obce, je rovinatý a rostou na něm okrasné rostliny. V katastru nemovitostí byl dříve zapsán na neznámého vlastníka. ÚZSVM zjistil, že tento pozemek byl konfiskován dle dekretu prezidenta republiky z roku 1945 a jako jeho poslední vlastník byl uveden Československý stát – Továrna dětských vozidel, národní podnik v Duchcově. ÚZSVM se jej podařilo prodat hned v prvním kole výběrového řízení s aukcí za kupní cenu o jednu korunu vyšší než stanovená minimální kupní cena, a to za 670 001 Kč.

 V dalším výběrovém řízení prodalo teplické pracoviště pozemek o výměře 1 365 m2 ležící v katastrálním území Želénky. Tento pozemek leží na okraji obce Zabrušany, mimo zastavěné území a je přístupný z místní komunikace lávkou přes potok Bouřlivec. Část pozemku je zarostlá náletovými porosty. Původní pozemek měl výměru 3 303 m2 a byl v katastru nemovitostí zapsaný na neexistující místní národní výbor v Želénkách. Následně došlo k rozdělení tohoto pozemku dle jeho charakteru a způsobu využití na dva menší. Část o výměře 1 365 m2 se pak podařilo prodat již v prvním kole výběrového řízení s aukcí. Minimální kupní cena byla pro toto kolo stanovena ve výši 128 000 Kč. Jediná doručená nabídka ve výši ceny minimální se pak stala nabídkou vítěznou.

 V posledním výběrovém řízení s aukcí byly prodány dva pozemky o celkové výměře 7 823 m2 ležící v katastrálním území Jeníkov u Duchcova. Pozemky tvoří část vodní plochy důlní propadliny Za pilou. I o tento pozemek byl zájem hned v prvním kole výběrového řízení, pro které byla minimální kupní cena stanovena ve výši 160 000 Kč. Tentokrát byly doručeny dvě nabídky, z nichž vyšší činila 205 000 Kč. Oba účastníci výběrového řízení měli zájem o následnou aukci, v níž učinili ještě jedenáct příhozů. Výsledná cena se tak vyšplhala na 330 000 Kč. ÚZSVM získal příslušnost hospodařit s těmito pozemky po ukončení činnosti Okresního úřadu Teplice.

Radek Ležatka