Děti strávily hodinu tělesné výchovy pod jejich vedením. Trenéři FK Teplice měli pro děti připravené pohybové hry, které se týkaly zpracování míče. Děti do míče kopaly, házely s ním, kutálely a obíhaly ho. Celá hodina děti moc bavila, všechny aktivity byly velmi soutěživé a zaměřené na dodržování pravidel fair play.

Mgr. Dana Sajdlová