Další den soutěžily týmy středních škol. Do Brna náš tým sice odjížděl oslabený o chybějícího kapitána, ale s odhodláním uspět. Atmosféra velkého turnaje, tréma, pocit odpovědnosti a absence kapitána však měly vliv na první dvě kola her. Obě kola prohráli a pocítili tak po velkém vítězství v krajském kole svou první porážku. Zkušenost z velkého turnaje a ponaučení pro týmovou spolupráci jsou pro členy týmu ale neocenitelné a za rok by se chtěli do Brna zase podívat. I když účast ve finále nedopadla podle jejich představ, tak přesto je to pro všechny členy týmu velký úspěch a výborně reprezentovali školu, město Teplice a Ústecký kraj. Další školní tým Adrenalin 2 se umístil v oblastním kole na gymnáziu v Teplicích na 2. místě. V příštím roce se jeho členové mohou zapojit do soutěže již jako žáci středních škol. Poděkování patří inženýru Klobásovi, který žáky od školního kola připravoval a vedl.

Marcela Prokůpková, ředitelka ZŠ Plynárenská v Teplicích