Poslední kosení proběhlo 14. a 15. září na úpatí Lipské hory nad silnicí mezi obcemi Mrsklesy a Lhota v CHKO České středohoří za účasti čtyřiceti dobrovolníků z Arniky, německé Grüne Liga, firmy TRASK a vlastníků okolních luk ve spolupráci se správou regionálního pracoviště CHKO České středohoří.

“Každým rokem posečeme hektar louky na úpatí Lipské hory, abychom zabránili zarůstání travami a křovinami, ve kterých by jedinečné rostliny neměly šanci přežít. Díky neustálé péči dnes vzácné druhy rostou na desetkrát větší ploše,“ hodnotí zásluhy Bořeny její současná koordinátorka Jana Vitnerová z Arniky.

Parta studentů svůj tým pojmenovala podle znělcové skály na Bílinsku. V letech 1984 až 1991 postupně přestěhovala ohrožené druhy rostlin z lokalit, které později zanikly zasypáním hlušinou z hnědouhelného Velkolomu Maxim Gorkij, dnešního Dolu Bílina. Rostliny pochází z údolí Lukovského potoka a vrchu Bělák, původně přírodní památky, na jejímž místě se dnes nachází radovesická výsypka.

„Původně jsme v okolí bývalé vesnice Radovesice zkoumali, v jakém prostředí žili pravěcí lidé. Stav území zdevastovaného extenzivní těžbou hnědého uhlí nás však dovedl k myšlence zachránit alespoň část současné přírody,“ vzpomíná jeden ze zakladatelů týmu Jindřich Petrlík z Arniky. Přesun květin v tak velké míře byl dokonce tak úspěšný, že je mezi odborníky považován za evropský unikát. Na bílých stráních pod Lipskou horou dnes díky tomu rostou například hořeček brvitý, len žlutý, plamének přímý, hvězdnice chlumní, sasanka lesní nebo hadí mord španělský.

Jiří Kaňa, Arnika