Máme velkou radost z úspěšné reprezentace naší školy, města a také Ústeckého kraje, protože v celostátním finále se utkali vítězové krajských kol soutěže. Soutěž není jen o znalostech, ale také o schopnostech týmové spolupráce a prezentace, protože ve finálovém kole žáci zpracovávali zadaný úkol a nejlepších 5 týmů jej pak obhajovalo před porotou. Ve II.kategorie této soutěže jsme v krajském kole obsadili 4. místo. Naše škola se dlouhodobě a cíleně zaměřuje na finanční gramotnost a jsme rádi, že se to odráží i na výsledcích v soutěžích. Velké poděkování patří paní učitelce Ing. Jarmile Kabourkové za skvělou přípravu žáků. Děkujeme touto cestou našim žákům za úžasné výsledky a budeme se těšit, že v příštím ročníku opět zabodují.