Brzy se stal vrchním učitelem. V Krupce našel i svou budoucí manželku Marii, rozenou Gütlerovou. Josef Klobautschnik byl nejen dobrým učitelem, ale i zakladatelem školky pro ovocné stromy v roce 1868 na Libušíně a v roce 1872 ji značně rozšířil. Ale co je hlavně důležité věnoval se skladatelské činnosti a jako Regenschori, vedoucí choru v krupském kostele, skládal církevní hudbu, hrané mše, nešpory, ofertoria.

Před několika lety při opravě městského kostela bylo Bohdanem Ostroveršenkem nalezeno 166 skladeb tohoto krupského učitele. Nalezený notový materiál jeho kopie se zpracovala na vysoké škole v Drážďanech. Zemřel 1.února. 1888 a je pohřben na hřbitově sv. Anny a jeho náhrobek se nachází vlevo u hřbitovní zdi kostela. Byl velmi činorodý, jeho přínos je nesporný. Myslíme, že by měl být i příkladem a vzorem nám všem.

Miroslava Jaklová