O letních prázdninách učitelé vycestovali na dvoutýdenní kurzy do Irska nebo na Maltu. Účastníky akcí v zahraničí byli učitelé přírodovědných předmětů (celkem 5 učitelů) a paní zástupkyně vyučující anglický jazyk. Zapojila se také jedna nepedagogická pracovnice – paní knihovnice. Dále učitel zeměpisu a dějepisu vyjel na tzv. stínování do gymnázia v Bremerhaven v Německu.

 

Účastníci vzdělávání se zlepšili v komunikačních znalostech v cizím jazyce, čímž se zjednoduší jejich domlouvání se zahraničními žáky i učiteli. Přínosem pro žáky školy budou zajímavé hodiny obohacené o zapojení CLIL, ICT i nové metody a formy práce, které budou nedílnou součástí při tvorbě výukových materiálů od zapojených učitelů.

Ilona Kuboňová