Setkání se zúčastnili učitelé z naší koordinátorské instituce a dále 6 učitelů z norské školy Numedal videregaende skole v Nore. Projekt získal grant z Fondů EHP 2014 - 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Norští učitelé se hned první den setkali s vedením Gymnázia Teplice, diskutovali o odlišnostech výuky na obou školách a prohlédli si celý areál školy. Byli nadšeni nejen výzdobou chodeb budov školy, ale také naším Didaktickým parkem, skleníkem, různými zvířaty, a samozřejmě obdivovali Beuronskou kapli. V anglickém jazyce prezentovali pro studenty o škole v Nore, regionu i zemi a na závěr měli čeští žáci příležitost ochutnat dovezené norské speciality.

V dalších dnech se uskutečnily hospitace učitelů z norské školy v hodinách anglického jazyka, matematiky, biologie a chemie u vyučujících naší školy zapojených do projektu. Všichni následně diskutovali o společně vytvořených výukových materiálech, sdíleli zkušenosti z hlediska uplatnění jednotlivých metod a postupů vhodných pro běžné i specifické skupiny studentů. Učitelé také porovnávali možnosti efektivního využití ICT v hodinách a postupy při řešení problémů aplikované vědy. Materiály připravené v rámci projektu byly cíleny na podporu aktivního občanství.

Ve volném čase odpoledne hosté okusili kouzlo lázeňských procedur v teplických lázních a o víkendu se vydali společně s českými účastnicemi projektu na zajímavou exkurzi do sklárny Pačínek v Kunraticích u Cvikova a za gotickou atmosférou do Kutné hory.

Mezinárodní projekt přispěl k další spolupráci škol, která je plánována i do budoucnosti.

Mgr. Ilona Kuboňová