Z důvodu pandemie covid-19 a střídání skupin úředníků je však mimo úřední hodiny zpřístupněna pouze podatelna a pokladna v jejich provozních hodinách, přístup do 1. a 2. patra je možný jen v úřední hodiny, omezený je rovněž provoz infocentra. Výjimkou může být případ, kdy se občan předem domluví s konkrétním úředníkem na osobním setkání mimo úřední hodiny. 

Martin Mudroch