Potřebapěstounské péče tak výrazně získá na významu. Počet podaných žádostí o dlouhodobou, ale i opřechodnou pěstounskou péči je však každoročně velmi nízký. V Ústeckém kraji se v roce 2020 udlouhodobé pěstounské péče jednalo pouze o 12 žádostí, v tomto roce bylo v našem kraji dosudpodáno 10 žádostí. V případě přechodné pěstounské péče je situace ještě svízelnější. V roce 2020bylo v Ústeckém kraji podáno pouhých 7 žádostí, v letošním roce teprve 5. Počet dětínahlášených do evidence náhradní rodinné péče se přitom v našem kraji každoročně pohybujeokolo 200 dětí (pro drtivou většinu z těchto dětí hledá krajský úřad dlouhodobou pěstounskoupéči).Prostřednictvím této rubriky bychom vám proto rádi v následujících čtyřech měsícíchpředstavili systém pěstounské péče v České republice, formy a proces, který předchází zařazenípěstounů do evidence.

Chceme vám poskytnout reálný pohled na tuto sice náročnou, ale velmidůležitou součást náhradní rodinné péče. Budeme velice rádi, pokud vás téma pěstounské péčeosloví a přivede vás k rozhodnutí stát se pěstounem a pomoci tak změnit osud dětí, které nemělyto štěstí vyrůstat ve vlastní rodině.Co je pěstounská péčePěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Do pěstounské péče jsou svěřovány děti,které nemohou z různých důvodů vyrůstat ve své biologické rodině (děti týrané, zneužívané, děti, kterérodiče zanedbávali, děti rodičů, kteří nemají dostatečné rodičovské kompetence z důvodů zhoršenéhozdravotního stavu nebo užívání návykových látek, děti rodičů, kteří páchají trestnou činnost a jsouopakovaně ve výkonu trestu odnětí svobody).

Do pěstounské péče jsou děti svěřovány soudem. Pěstoun je oprávněn a povinen o dítě osobně a řádněpečovat, vychovává ho a stará se o něj stejně, jako v běžných rodinách. Pěstoun však není zákonnýmzástupcem dítěte, nemá rodičovskou odpovědnost, práva a povinnosti rodičů vykonává pouzepřiměřeně a nemá ani vyživovací povinnost vůči svěřenému dítěti.V České republice je pěstounská péče realizována dvěma formami - jako dlouhodobá pěstounská péčea pěstounská péče na přechodnou dobu (tzv. profesionální pěstounská péče).Pěstounem se může stát každý, kdo má dost sil a chce pomoci potřebnému dítěti a je ochoten projítodborným posouzením krajského úřadu, který rozhoduje o zařazení do evidence.V případě, že Vás téma pěstounské péče oslovilo a přemýšlíte o tom, že byste se chtěli stát pěstouny,neváhejte a zeptejte se na vše, co Vás v souvislosti s tímto typem náhradní rodinné péče zajímá.Obraťte se na Krajský úřad Ústeckého kraje, kde Vám příslušné pracovnice Vaše otázky rády zodpoví. (mm)