Žehnání adventních věnců a rozsvícení vánočního stromečku. Každý rok se v pátek, před první adventní nedělí, scházíme v Dubí Na Výšině u našeho největšího Domova, abychom zahájili toto krásné období plné naděje, očekávání, pohody a lásky. Na místě je vždy připraven čaj a svařené víno na zahřátí, protože celá akce probíhá venku a naši kuchaři tradičně pečou štrúdl, který byl letos obzvláště křupavý, skoro, jako když čerstvý sníh křupe pod nohami.

Sněhu jsme se bohužel ani letos nedočkali, ale počasí k nám bylo shovívavé – nepršelo a nemrzlo. Na místě bylo možné shlédnout a zakoupit výrobky z naší klientské dílny. Cukroví, které napekly naše klientky v rámci kroužku pečení a Šikula. Keramické svícny, hrnečky, zvonečky, mističky a podobné drobnosti, které vyrábí naši klienti každý čtvrtek na kroužku keramiky. V dílně ručních prací, která je otevřena pro naše seniory každodenně, vznikají nádherné polštářky, tašky, trpaslíci, háčkované a vyšívané drobnosti. Zkrátka by si nějakou tu maličkost mohl vybrat každý.

Přesně v pět hodin začal pan farář s žehnáním věnců. Mluvil o adventním čase, jeho významu a lásce k bližnímu, která by spolu s nadějí měla provázet celý tento předvánoční čas, ale nejen ten. Vzápětí se rozsvítil vánoční strom, který je ozdobou prostranství před Domovem. Nasáli jsme sváteční atmosféru, rozcházeli se do svých domovů s příjemnou předvánoční náladou a těšili se na to, jak si v neděli zapálíme spolu se svými blízkými první adventní svíci na věncích, ať už požehnaných či nepožehnaných.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podporují a i těm, kteří navštěvují své blízké, známé a příbuzné v našich domovech. Úplně všem přejeme klidné, láskyplné prožití adventní doby a vánočních svátků ve společnosti blízkých, protože nikdo by neměl být sám.

Kateřina Zemanová,
PDSS