Kompostéry byly předány po podpisu Smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru, spolu s návodem jak správně kompostovat. Doba udržitelnosti projektu je 5 let a nejméně po tuto dobu musí být kompostér umístěn na pozemku či u nemovitosti uvedené ve Smlouvě a následně přechází do vlastnictví vypůjčitele. Pořízení kompostérů opět podpořil Ústecký kraj z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji a dodala je na základě výběrového řízení firma SDO Technika s.r.o. z Šenova u Nového Jičína.

Pořízením dotovaných zahradních kompostérů pro jednotlivé nemovitosti a zahrádky ve městě dojde ke zkvalitnění systému nakládání s komunálním odpadem, jelikož biologický odpad tvoří významné množství z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích nebo na černých skládkách v městské zeleni. Podpora domácího kompostování napomůže snížení množství směsného komunálního odpadu v souladu s Plánem odpadového hospodářství města Dubí.

Vzhledem k tomu, že ani v letošním roce se v tzv. II. vlně nedostalo na všechny zájemce, budeme opět žádat o dotaci z Ústeckého kraje na pořízení dalších 200 ks kompostérů. Dosud evidujeme cca 120 nevyřízených žadatelů z minulých let a přijímáme tedy další zájemce, kteří se ještě v minulých letech do ankety nezapojili. Pokud máte o kompostér zájem, vyplňte anketní lístek a odevzdejte v podatelně Městského úřadu nebo odešlete naskenovaný na e-mail: herinkova@mesto-dubi.cz nejpozději do 31. července.

Herinková - Technický odbor