Akce se velmi vydařila i přes úmorné vedro, které celý den panovalo a částečně ovlivnilo účast veřejnosti. Akce se uskutečnila v rámci projektu Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí, jehož realizátorem je Město Dubí ve spolupráci s neziskovou organizací Květina, z. s. Akce by se nekonala nebýt celé řady dobrovolníků, kterým patří velký dík.

Dobrovolníci z Pozorky, Dubí ale i odjinud zajišťovali bezproblémový průběh akce a soutěžní stanoviště pro děti. Dobrovolníci byli zejména občané Dubí včetně zástupců politické reprezentace paní Květy a pana Tomáše, dále zaměstnanci Květiny.

Všichni rádi podpořili tuto smysluplnou aktivitu. Pokud Vám tentokrát nevyšlo se akce zúčastnit, nesmutněte, jistě nebyla realizována naposledy!

Společně v Dubí