Romantické ruiny zdejšího hradu se staly oblíbeným výletním cílem již koncem 18. století. Hrad na Doubravské hoře si nechal vystavět Jan Ilburk, vnuk husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic. Povolení ke stavbě získal od krále Vladislava II. v roce 1478. Od roku 1590 náležel raně gotický hrad pánům ze Vchynic, z nichž jej Vilém, později Kinský, přebudoval na nové sídlo s bastionovým opevněním. Přestavba byla dokončena v roce 1626, vzápětí však v areálu hradu vypukl požár, takže se luxusním sídlem již nestal a sloužil poté pouze jako pevnost a vězení. Za třicetileté války se zde střídaly císařské, saské a švédské vojenské posádky, hrad byl několikrát obléhán a v roce 1655 na císařský rozkaz zbořen z důvodu nebezpečí jeho využití jako opěrného bodu nepřítele proti císaři.

Zbořeniště na Doubravské hoře začal upravovat až v roce 1884 Edmund Clary–Aldringen, který zde zbudoval výletní restauraci a rozhlednu. Od roku 1966 sloužily budovy na Doubravské hoře Svazarmu, dnes se o ně stará AVZO ČR DOUBRAVKA. Restaurace je momentálně uzavřená. Tuto historii řada z vás zná. Málokdo ale ví, že v archeologické expozici teplického muzea je vystaven fragment děla z dělostřeleckého arzenálu Viléma Vchynského, s jeho znakem a jménem, který byl v 18. století nalezen v sutinách na Doubravské hoře a šťastně uložen do muzejních sbírek.

Regionální muzeum Teplice