Soutěžní program byl rozdělen do šesti kategorií, klavíristé - od těch nejmenších (ročník 2015) až po nejstarší (2001) – mají daný časový limit, jinak je výběr repertoáru na jejich učitelích. Většina ale volí alespoň jednu skladbu L. van Beethovena a (to zejména ve vyšších kategoriích) F. Chopina, tedy skladatelů, kteří byli s Teplicemi přímo spjati opakovanými pobyty ve zdejších lázních. Z tohoto důvodu porota oceňuje zvláštní cenou nejlepší interpretaci skladeb právě těchto dvou hudebních velikánů. Cenu získává i bodově nejúspěšnější malý pianista z první kategorie. A jaké je tedy letošní resumé?

Cenu ZUŠ Teplice si do Brna odváží Sofie Kozánková (ZUŠ F. Jílka v Brně), cena za interpretaci skladby F. Chopina zamířila do Prahy zásluhou Lukáše Komína (GMHŠ hl. m. Prahy). Semjen Yakimov (GMHŠ hl. m. Prahy) se stal držitelem ceny za nejlepší interpretaci skladby L. van Beethovena a zároveň i absolutním vítězem 8. ročníku Beethovenových Teplic 2023.

Bez ocenění nezůstali ani soutěžící z pořádající teplické konzervatoře: Štěpán Šubrt (student 1. ročníku ze třídy Mgr. Hany Turkové – 2. cena ve 4. kategorii), Erik Šamko (student 1. ročníku ze třídy Doc. MgA. Romana Friče – 3. cena v páté kategorii), Magdalena Pallasová ((studentka 1. ročníku ze třídy Mgr. Hany Turkové – čestné uznání v 5. kategorii, Martin Balog (student 5. ročníku ze třídy Doc. MgA. Romana Friče – 1. cena v šesté kategorii) a Rozalie Nerudová (studentka 4. ročníku ze třídy MgA. Michaely Hajíčkové – čestné uznání v 6. kategorii).

Díky tedy všem soutěžícím za jejich obdivuhodné umělecké výkony, pořadatelům, tedy konzervatoři a ZUŠ v Teplicích) za bezchybnou přípravu i organizaci a za trvalou přízeň zřizovateli obou škol Ústeckému kraji. O kreditu této akce svědčí i opakovaně udělovaná záštita hejtmana Ústeckého kraje ing. Jana Schillera. Je tedy jasné, že tato soutěž má trvalé místo v kulturním životě Teplic a můžeme se směle začít těšit na další ročník.

Napsala PhDr. Jitka Neumann Žižková, Ph.D.