Na Hrobčicku pokračujeme v úspěšném zvelebováním našich obcí, ale i záchranou odkazu předků, kteří zde před staletími žili a svého místa k životu si velmi vážili.Již patnáct let pilně pracujeme, mnohé se nám podařilo a na našich obcích je to znát.První žehnání základního kamene proběhlo před zámkem v Mirošovicích, který je dnes němým svědkem někdejší živé historie šlechtického rodu Lobkoviců, kteří byli pravými dobrodinci tohoto kraje. Je nyní na nás, abychom tuto vzácnou stavbu s její historií zachovali i dalším generacím a naplnili ji životem.Druhé žehnání proběhlo přímo na nádvoří tvrze v Hrobčicích.

Tento areál tvrze ze 16. stol. byl donedávna doslova žalujícím torzem na obecní návsi. Součástí areálu jsou dva ohromné špejchary, jeden se již postupně podařilo opravit z obecního rozpočtu, sídlí v něm jednotka dobrovolných hasičů a zázemí poskytuje i pracovníkům údržby obce. Na druhém špejcharu teprve pracujeme, má nový krov a za pár dní bude položena střešní krytina, bude z něj společenský dům.Mé poděkování patří zejména kolegům z obecního zastupitelstva, že jsme se na tom dokázali dohodnout, jakož i všem, kteří podpořili náš úmysl rekonstruovat tyto historické skvosty.

V Mirošovicích nákladem 55 milionů korun vznikne komunitní centrum, od něhož si můžeme slibovat nové kvalitní zázemí, pro drobné podnikání, spolky a kulturní akce.Poděkování za finanční podporu ve výši 85% patří Ministerstvu průmyslu, které na slavnostní akci zastoupila Markéta Revíková z Odboru brownfields a rozvoje inovačního podnikání, děkujeme agentuře Czechinvest, kterou na akci zastoupila paní Barbora Krátošková, projektová manažerka pro brownfieldy.

Děkujeme úřadům, které s námi na obou projektech úsce spolupracují, Stavební úřad MěÚ Bíliny na slavnosti zastoupil Oldřich Lukeš a Národní památkový ústav zastoupil pan ředitel Petr Hrubý.V původní budově trvze v Hrobčicích nákladem 36 miliónů korun vznikne "Polyfunkční centrum" kde v budoucnu plánujeme knihovnu, poštu, expozici zaniklých obcí Hrobčicka, prostor pro Oblastní Charitu Most a Obecní úřad. Za finanční podporu ve výši 50% patří poděkování Integrovanému regionálnímu operačnímu programu. Poděkování patří také partnerům projektu Oblastní Charitě Most, kterou na akci zastoupila Markéta Obrtlíková a německé krajany sdružené ve spolku Heimatkreis Bilin zastoupila paní Brigita Janovská, koordinátorka přeshraniční spolupráce. Obě dnešní akce neznamenají jen zvelebení Hrobčicka, ale jsou současně naším darem pro kultivování celé oblasti Českého středohoří.

Jana Syslová