Stavbu koordinujeme s investiční akcí města (veřejné osvětlení) a s ČEZ Teplárenská.

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z polyetylenu DN 160, který byl uveden do provozu v roce 1987. Řad je z nekvalitního materiálu a velmi často poruchový. Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s dalšími investory, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 362,70 metrů.

Stavební práce probíhají, podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 2. listopadu 2020.

Jiří Hladík, SVS