Hlavním cílem setkání bylo umožnit dalším osobám se zdravotním postižením ze zapojených partnerských organizací výměnnou praxi, při které si za doprovodu asistentů mohou nacvičit přípravu a následný prodej výrobků chráněných dílen. Zástupci všech zapojených partnerů, Arkadie i kolegové z Polska, připravovali několik měsíců pro tuto akci své výrobky, které pak zaměstnanci chráněných dílen prodávali ve stáncích zajištěných pořádající organizací. Pořadatelská organizace umístila svoje výrobky dovnitř budovy chráněné dílny. Díky důkladné přípravě a zkušenostem z předchozích ročníků vše klaplo k všeobecné spokojenosti.

Tato akce byla také pro účastníky z řad polských a českých partnerů tréninkem na další setkání spojené s prodejem výrobků na akci "Vánoce s Arkadií" v prosinci 2019 v Teplicích. Důležitým bodem setkání byla společná prohlídka chráněné dílny Lebensilfe. Novinkou je kovodílna s výrobou plotů, schodů a dalších výrobků na zakázku z kovu a také výroba venkovních ozdob z keramiky, kde se němečtí kolegové inspirovali v Arkadii. „Taková výměna zkušeností, nápadů a praxe je cílem a náplní projektu.“ doplňuje asistent a řidič v jedné osobě Jiří Seifrt, jinak vedoucí jedné z chráněných dílen Arkadie. Mírně oddechovou a kulturní částí setkání byla páteční společná večeře a sobotní, dopolední krátký výlet na statek v Zichtau. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu „Spolupráce“ financovaného z programu Erasmus+ EU.

Josef Hon