V letech bezvládí a nezájmu byla původní vitrážová okna zcela zničena vandaly a musela být nahrazena okny z drátěného skla a opatřena ochrannými sítěmi před dalším zničením. Okny zatéká a ničí se tím interiér kostela. V kronice obce a hledáním v archivních pramenech se podařilo zjistit původní motivy vitrážových oken a jedním z nich je sv. Bernard. Osoba sv. Bernarda je úzce spjata s řádem cisterciáků z blízkého Oseka, jehož inkorporovanou farností Jeníkov byl. Cílem je obnovení vitrážového okna a vrácení původního vzhledu kostela. Sbírka trvá do 6. ledna a momentálně je kontě obnovy oken přes 8 tisíc korun.

Vladimír Bittersmann