V době kdy tato budova byla postavena, naproti ní stál tehdy dostavěný nový obchodní dům PRIOR. Tento byl postaven v roce 1981. Prior byl po roce 2012 zbourán a na jeho místě stojí dnešní Galerie,která je rozlohou podstatně větší. Budova OV KSČ byla bývalým režimem hlídaná, zejména v nočních hodinách. Službu vrátného měli čas od času ředitelé, náměstci, funkcionáři teplických podniků v okrese. Samozřejmě museli být členové strany a měli to jako čestný úkol.

Dále v nočních hodinách od 22.00 7.00 hodin procházel kolem dokola budovy uniformovaný člen Veřejné bezpečnosti (policista). Policista se zapsal při nástupu ostrahy budovy službu konajícímu vrátnému do knihy a ten si šel zřejmě lehnout. Ostatně měl na vrátnici postel. Budova má pět pater včetně přízemí. Dvě schodiště, výtah, spoustu větších a menších kanceláří v jednotlivých patrech. V přízemí jednu menší zasedací místnost a jednu velkou. Velká místnost sloužila jako kino nebo jako zasedací místnost na větší akce.

Z pravé strany je vstupní branou vjezd pro automobily, parkovací místa a v podzemí jsou garáže.

Lejno u garáží

V roce 1988-89 jsem tuto budovu musel navštívit. V tuto dobu jsem totiž pracoval jako starší inspektor SNB (dnes Policie ČR) v Teplicích. Neznámý pachatel tehdy přelezl plot a vykonal velkou potřebu u garáží. Zřejmě lopatu na úklid zde neměli, možná ani nevěděli jak vypadá a tak přijel kompletní policejní okresní výjezd vše „ohledat“, provést fotodokumentaci, uklidit.

A přišel listopad 1989. Ve dnech 11., 12. a 13.listopadu došlo v našem okresním městě k demonstracím, ale první dva dny před OV KSČ dav nešel. Ono by to asi nemělo velký význam, když tyto dny byla sobota a neděle.

Dne 13.11.1989 v pondělí (třetí den demonstrací v Teplicích) se demonstranti opět sešli v centru na náměstí Zdeňka Nejedlého (dnešní Benešovo náměstí) . Policejní síly tento třetí den už dostatečně posílené, vytlačily davy z náměstí. Jenže lidé se nerozešli, ale přešli demonstrovat před OV KSČ. Ostatně je to kousek cesty.

Policejní síly soustředěné na náměstí se horečně začaly přemisťovat k „ohrožené“ budově OV KSČ. Tehdejší tajemník OV KSČ Antonín Váňa projevil odvahu a vyšel ven před budovu, kde delší dobu s demonstranty vedl debatu o stavu ovzduší v okrese Teplice.

Nutno přiznat, že i demonstrující občané se chovali poměrně spořádaně, neházeli žádné předměty, ani k žádné větší výtržnosti či násilí nedošlo, jak tomu je kolikráte vidět v současné době . Požadavek demonstrantů byl „čistý vzduch“, odtud její název ekologická. Nebyla tedy vyloženě protirežimní, i když už jen to, že se lidé odvážili tehdy vyjít do ulic v jiném městě než je Praha bylo výjimečné.

Představitelé demonstrantů se s tajemníkem OV KSČ A. Váňou domluvili k setkání 20. listopadu 1989 na zimním stadionu(dnes Kaufland). K setkání došlo, ale to již bylo ve stínu hlavních událostí 17. listopadu 1989 probíhajících v Praze, které vedly k pádu socialistického režimu. Po změně režimu v devadesátých letech budova několik let sloužila Všeobecné zdravotní pojišťovně(VZP), byly zde ordinace některých obvodních lékařů. Budova časem údajně VZP nevyhovovala a VZP se později přestěhovala do ulice 28.října, postupně mizely ordinace a další nájemci,až budova zela prázdnotou.

Budova časem chátrala, postupně bylo vnitřní vybavení rozkradeno, stávala se útočištěm bezdomovců a i ostudou Teplic. V roce nemovitost 2017 koupili tři noví majitelé z Kuvajtu. Budova byla vyklizena, bezdomovci vystěhováni. V současné době už majitelé získali stavební povolení. V budově začínají první přípravné práce.

Rudolf Bechyně