Cílem je s využitím informačních technologií vytvořit sérii výukových modulů podporujících studenty, aby se stali aktivními občany, rozvíjeli komunikační dovednosti a uměli diskutovat.

Během realizace projektu na střední škole v Nore si účastníci vyměňovali zkušenosti s výukou anglického jazyka, matematiky, chemie a biologie. Čeští hosté také navštívili výuku některých předmětů a norským studentům zábavnou formou představili Českou republiku, Gymnázium Teplice a český vzdělávací systém. Také si pro norské studenty připravili ochutnávku typických českých sladkostí, po které následovala diskuse. Další spolupráce na projektu bude pokračovat online.

Ilona Kuboňová, Gymnáziu Teplice