Jeho první ročník se v Teplicích konal v roce 1964 a zdaleka neměl dnešní podobu.  O proměnách v čase pojednává text Romana Dietze, ředitele Severočeské filharmonie Teplice a zároveň ředitele Beethovenova festivalu. Příprava této části trvala více než půl roku a zahrnovala zmapování vzniku a průběhu uskutečněných festivalových ročníků, včetně kompletace dostupných archivních materiálů.

„Podařilo se dohledat všechny festivalové ročníky včetně celé dramaturgie a vystupujících umělců. Není bez zajímavosti, že se v uplynulých 60 letech konalo celkem 596 festivalových koncertů, na kterých vystoupilo 1 439 umělců, 77 orchestrů, 46 pěveckých sborů a 136 komorních souborů ze 60 zemí celého světa,“ upřesňuje Roman Dietz.

Kniha s názvem „Ludwig van Beethoven v hudebních tradicích severozápadních Čech / 60 let Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena“ je doplněna o bezmála 450 dnes již unikátních fotografií a dostupných dobových dokumentů z archivů. Je cenným dokladem o historii jednoho z nejstarších hudebních festivalů u nás, který pracuje s odkazem hudebního velikána Ludwiga van Beethovena.

Právě vztahu skladatele k oblasti severozápadních Čech je věnována část knihy, jejíž autorkou je docentka katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP Lenka Přibylová. Ta se podílela i na předchozí publikaci o Severočeské filharmonii.

Unikátní kniha bude veřejnosti poprvé představena se začátkem letošního hudebního festivalu na Zahajovacím koncertě 23. května 2024. Festival i letos přináší bohatou nabídku předních českých i zahraničních umělců. Celkem se uskuteční 19 koncertů v 10 severočeských městech, přičemž kompletní přehled všech koncertů najdou zájemci na stránkách www.beethovenfestival.cz.

Magdaléna Jenčíková