Publikace přibližuje život památných stromů, jejich ohrožení, problematiku ochrany i jejich budoucnost na území Ústeckého kraje. Uvedeny jsou informace o přibližně třetině ze 420 chráněných památných stromů, jejich skupin a stromořadí v tomto regionu. Popsány jsou také některé mimořádné dosud nechráněné či již zaniklé památné stromy. U každého ze sedmi okresů tohoto regionu (Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem) jsou zmíněny ty nejvýznamnější. Ústecký kraj byl odpradávna na památné stromy bohatý, a je tomu tak dosud. Texty doplňuje rovná stovka fotografií a obsáhlý přehled literatury.

Autorem knihy je botanik a dendrolog Vít Joza, kurátor botanické sbírky Oblastního muzea a galerie v Mostě. Prodej knihy bude možný v recepci muzea za cenu 100 Kč.

Stejnojmenná výstava Víta Jozy probíhá v Oblastním muzeu a galerii v Mostě od listopadu 2020 a bude prodloužena do konce roku 2021.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě