Narozen 8. března 1947 ve Zlíně, kde tehdy jeho otec učil modelování na umělecké škole založené T. Baťou. Dětství prožil na pražské periferii v pitoreskních starých Holešovicích. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze na Žižkově. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze navštěvoval atelier grafiky a ilustrace, kde   se postupně vystřídali profesoři A. Strnadel, J. Trnka a posléze Z. Sklenář, u kterého v roce 1972 absolvoval. Významný vliv tu měl i asistent Jiří Anderle.

V současné době žije a pracuje v pražské Troji. Jeho manželkou je sochařka Stanislava Kavanová.

Těžištěm tvorby Jana Kavana je kresba pojímaná jako výsledný umělecký tvar a volná umělecká grafika. V grafice nejčastěji používá hlubotiskovou techniku leptu, kterou obohacuje o barevné soutisky tvarovaných matric. V oblasti užitého umění se uplatňuje jako ilustrátor, tvůrce ex libris, navrhuje poštovní známky a příležitostně i plakáty. Se svou ženou sochařkou byli výtvarníky dvou animovaných filmů. Na svém kontě má i několik realizací v architektuře.

Uspořádal řadu autorských výstav v České republice i v zahraničí, kde je i zastoupen ve sbírkách. Dostalo se mu řady ocenění za ilustrace, ex libris a známkovou tvorbu.

V letech 1997 – 2010 učil na Vyšší odborné škole a Střední umělecké škole V. Hollara v Praze, kde se podílel na akreditaci oboru kresba a ilustrace v médiích. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Pro městský úřad v Praze Troji dělal v letech 2002 - 2022 kurátora nekomerční Galerie U lávky.   

K výstavě v Teplicích.K výstavě v Teplicích.Zdroj: Se svolením Vladimíra Šavla