Výstava se z různých pohledů věnuje katastrofální povodni na řece Blšance roku 1872. Připomíná dosud největší přívalovou povodeň v historii českých zemí nejen prostřednictvím dobových svědectví a konkrétních lidských osudů, ale také spojením moderních hydrologických modelů s dostupnými historickými prameny. Pokouší se o časoprostorovou rekonstrukci osudného večera 25. května 1872.

Rozsáhlé bouřky tehdy kromě nejvíce postiženého povodí Berounky a jejích přítoků zasáhly i Blšanku, tehdy nazývanou Zlatý potok (Goldbach). Kromě příčin povodně výstava popisuje také následky katastrofy pro jednotlivé obce ležící na řece Blšance, ohlasy v dobovém tisku, informace o sesuvech a protržení rybníků i další zajímavosti.

Výstavu tvoří 20 informačních panelů se zcela výjimečnou sérií grafik a fotografií dokumentujících povodně v českých zemích. Návštěvníkům bude volně ke zhlédnutí k dispozici od 22. března do 19. dubna 2024 ve vestibulu 1. podlaží budovy Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) na adrese Pasteurova 15 v Ústí nad Labem.

„Rádi bychom zdůraznili, že naše fakulta je otevřenou institucí, která organizuje řadu nejrůznějších aktivit jak pro své studenty a zaměstnance, tak pro širokou odbornou i laickou veřejnost, tj. pro všechny, kteří se chtějí o přírodních vědách dozvědět více," dodává proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy RNDr. Regina Herma, Ph.D.

Na slavnostním zahájení výstavy dne 22. 3. 2024 provede návštěvníky výstavou osobně její hlavní autor Mgr. Jan Šrejber z Českého hydrometeorologického ústavu.

Následně v úterý 9. dubna od 16:00 h budou moci zájemci o výstavu spojit její prohlídku s doprovodnou přednáškou hydrologů Mgr. Jana Šrejbera a doc. RNDr. Jana Unucky, Ph.D., na téma „Rekonstrukce historické povodně z roku 1872 na Blšance“.

Jana Kasaničová, tisková mluvčí