Děti svá díla vytvořily v rámci projektu Cesta za píšťalami na téma varhany v Bazilice Bohosudov.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 25. června v Bazilice Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově, od 16.30 hodin. Během vernisáže vystoupí žáci Základní umělecké školy Stanislava Šebka Krupka. Výtěžek z prodeje obrazů i dětských kreseb bude použit na opravu varhan v Bazilice Bohosudov. 

Lenka Doubková - předsedkyně Spolku pro záchranu bohosudovských varhan