Zástupce primátora města Freiberg Steve Johannes Ittershagen navštívil ve čtvrtek 27. srpna primátora města Teplice Hynka Hanzu. Schůzka otevřela diskusi o možnostech širší spolupráce mezi oběma městy na projektech pro rozvoj regionu.

Město Freiberg je velkým okresním městem v Sasku. S Teplickem ho pojí hned několik skutečností. Obě města vznikla téměř ve stejné době a obě se za více než osm staletí stala přirozenými centry regionu na české a saské straně Krušných hor. Každý obyvatel Freibergu zná Teplicko jako prameniště městem protékající Freiberské Muldy, jejíž tok začíná nedaleko obce Moldava. Hlavním tématem diskuse představitelů obou měst byla takzvaná Moldavská dráha či také Teplický Semmering a probíhající iniciativa pro znovupropojení českého úseku s tzv. Freiberskou dráhou na saské straně.

„Projekt na znovupropojení tratí žije díky úzké spolupráci zájmových skupin z Čech a Saska. Ty se utvořily a intenzívně spolupracují od první společné konference, která se konala v roce 2018 v Dubí, a to rovněž za účasti a podpory primátora města Teplice Hynka Hanzy, které si velmi vážím,“ uvedl Steve Ittershagen. „Projekt na dostavbu chybějícího úseku Moldava-Holzhau se nachází v nejpokročilejší fázi za poslední tři desítky let. K jeho realizaci se hlásí všechna města a obce v okolí dráhy. Projekt podporuje Ústecký kraj, saské okresy, poslanci Saského zemského sněmu, Spolkového sněmu i Evropského parlamentu. Nyní už zbývá jen věc dotáhnout společnými silami do konce,“ řekl Steve Ittershagen. „Je třeba využít potenciálu dráhy pro cestovní ruch jako faktor hospodářského rozvoje širokého regionu. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že projekt přeshraničního znovupropojení tratí je i významným projektem kulturní výměny a vzájemného sbližování obou našich národů ve sjednocené Evropě,“ uvedl zástupce města Freiberg.

Velký kulturní počin spojený s městy Teplice a Freiberg chystají obě zájmové skupiny na rok 2021 právě v souvislosti s III. oficiálním symbolickým propojením Moldavské a Freiberské dráhy. Teplický hudební soubor Collegium hortense právě připravuje obnovení 200 let staré opery „Der Bergmönch“ (česky: Perkmon). Autorem díla je tehdejší teplický starosta Josef Wolfram. Jediné známé hudební dílo, ve kterém vystupují krušnohorští horníci a postavy z krušnohorských pověstí a legend, se hrálo v Praze, Drážďanech či Berlíně. Svého času přivedlo do Teplic řadu významných osobností, jako byl například italský houslista Niccolò Paganini či německý vědec Alexander von Humboldt, ale dokonce i rakouský císař či pruský král. Posledně jmenovaný autora za dílo osobně vyznamenal medailí za zásluhy. Opera Bergmönch poprvé zazní po 200 letech v koncertním podání v Teplicích 18. června 2021 a následně v premiérovém divadelním provedení ve freiberském městském divadle 16. července 2021. O týden později, 25. července, pak Bergmönch zazní poprvé i v češtině u příležitosti slavnostního představení oficiální známky České pošty „Krušné hory – UNESCO“.

Garantem projektů zájmové skupiny na české straně je nově zřízený Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering“, který byl založen 1. července v Teplicích a sídlí na Valdštejnském zámku v Litvínově.

 

 Petr Fišer, předseda správní rady Nadačního fondu „Moldavská dráha / Teplický Semmering“