Na akci převzali zástupci jeníkovské farnosti manželé Margita a Vladimír Salačovi z rukou velvyslance Stephena B. Kinga a předsedkyně správní rady Nadace Občanského fóra Dagmar Havlové grant na záchranu výklenkové kaple v bývalé osadě Staré Verneřice. Zaniklá osada Staré Verneřice historicky přináležela k obci Jeníkov a to jak správně, tak i duchovní správou k farnosti Jeníkov. Kaplička stojí uprostřed polí obsypané kamením. Z poničené sochy zůstal jen sokl zapuštěný ve zdi. Díky grantu a vstřícnému jednání s majitelem polí panem Sedlárem je kaplička zase o kousek blíže k obnově.

Vladimír Bittersmann