Nedávno jsme v této rubrice informovali o novém mezigeneračním projektu Utržené sluchátko. V rámci něj v minulých dnech do Domova důchodců v Bystřanech zavítali žáci Základní školy Plynárenská z Prosetic. Ze strany klientů vládla trochu obava z neznámého, ale i tak to žáci nevzdali a hned se chopili úlohy učitele a našim klientům vysvětlovali funkce jejich telefonů, pomáhali jim regulovat hlasitost vyzvánění a přitom se vzájemně seznamovali. Byla to krasná hodinka. Klienti i žáci byli se schůzkou velmi spokojeni a my se těšíme na další jejich návštěvu.

Nikola Rychlá – geriopracovnice v Domově důchodců v Bystřanech