Cílem projektu je navázat spolupráci, vzájemně si vyměnit kontakty a samozřejmě i samotné záložky. S touto myšlenkou se i teplická ZŠ Maxe Švabinského do projektu opětovně zapojila, a tak žáci v rámci výtvarných hodin se mohli aktivně pustit do tvorby záložek s nejrůznějšími motivy, příběhy a nápady. Mohli jsme spatřit oživení pohádkových i nadpřirozených bytostí, kreativní zachycení přírody a nechyběla i abstraktní vyobrazení tajuplného světa na Zemi i mimo ní. Některé záložky jsou obohaceny slavnými citáty, jiné zaujímají pozornost svým tvarem. Kromě výroby záložek probíhaly diskuze na téma čtenářská gramotnost, kde žáci se mohli zamyslet nad důležitostí aktivní četby. Zhotovení záložek tak mělo i motivující hodnotu. Záložky se žákům velmi povedli a jsou zvědaví, jaké záložky se pro ně připravila partnerská škola.

Tomáš Dandáš, ZŠ s RVTV Maxe Švabinského, Teplice