Jednalo se o vzpomínkovou kulturně historickou akci a akt vzdání úcty a připomenutí válečných veteránů. Akce se kromě vedení města Teplice zúčastnili zástupci okolních měst a obcí, zástupci Židovské obce, Severočeského leteckého archivu Teplice, Nadačního fondu obětem holocaustu a veřejnost.

Tajemník ČSoL Jan Šimek a primátor města Jiří Štábl poděkovali naší škole za účast na akci a za výrobu vlčích máků, které jsou symbolem Dne válečných veteránů.

Sametová revoluce na Teplicku.
Gymnázium Teplice si připomíná památný 17. listopad diskuzí a projektovým dnem

Žáci naší školy měli možnost se osobně setkat s veterány, legionáři a představiteli mnohých organizací kulturního a společenského života našeho regionu. Žáci se zúčastnili samotného aktu uctění památky položením květiny za naši školu k pamětní desce a také rozdávali vlastnoručně vyrobené vlčí máky účastníkům akce. Seznámili se s tradicí a částí naší historie, které je důležité předávat dalším generacím.

Paraska Klasová, ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953

Obří ruské kolo v Prátr ve Vídni.
Vídeň: památky, Picasso, obří řízek a atrakce, u kterých budete křičet strachy