Smyslem tohoto projektu, který je velice aktuálně zaměřen, je zopakovat si se žáky základy zdravovědy – poskytnutí první pomoci, zabalení evakuačního zavazadla, seznámení s druhy varovných signálů, prostředky improvizované ochrany, chování při požáru, tísňová volání a jiné zajímavé a důležité činnosti jako vzájemná kooperace, spolupráce ve skupině, práce s informacemi, pohyb v terénu, řešení problémů apod. V rámci programu se žáci všech tříd seznámili s nejrůznějšími druhy mimořádných událostí, které by mohly nastat. Žáci si osvojili zábavnou formou dovednosti, které jsou zásadní při zvládání mimořádných situací. Vyzkoušel si poskytování první pomoci, seznámili se zásadami neodkladné resuscitace, zkusili si zabalit evakuační zavazadlo a pomocí provizorního vybavení „čelit chemické havárii“. Projektový den se velice povedl a byl přínosem jak pro žáky, kteří si ho užili zábavnou formou, tak pro celý pedagogický sbor.

Mgr. Petr Kovařík a PaedDr. Miluše Havlová, DiS.