Žáci do soutěže zaslali video, ve kterém zahráli scénku na zadané téma, kterou si sami vymysleli, video sestříhali a vhodně upravili. Za odměnu byli žáci, kteří se umístili pozváni do Brna, na konferenci pro děti, která se koná v prostorách kanceláře veřejného ochránce práv s následnou exkurzí do Ústavního soudu České republiky v Brně.

Do soutěže se přihlásilo celkem 400 žáků z 33 škol z celé ČR. Po celou dobu konference bude zajištěn pro všechny účastníky bohatý interaktivní doprovodný program a občerstvení. Na závěr bude žákům slavnostně předán certifikát o účasti. Všichni žáci jsou ze svého úspěchu velice nadšeni a na konferenci už se moc těší, protože to pro ně bude nová, zajímavá zkušenost. Děkujeme všem zúčastněným žákům za výbornou reprezentaci naší školy a našeho města.  

Miluše Havlová – ZŠ Maxe Švabinského Teplice