Důvodem bylo předání pamlsků, krmení a hraček opuštěným zvířatům. Na dobroty se finančně složili žáci spolu s ředitelkou školy Prokůpkovou a třídní učitelkou Štofčovou, asistentkou Voráčkovou a Zouharovou. Dárků sice nebylo mnoho, ale byly pořízeny v rámci možností a potřebou dětí pomoci opuštěným zvířatům. Při prohlídce útulku se žáci dozvěděli informace o jeho obyvatelích a zároveň se seznámili s prací ošetřovatelů a s denním režimem zvířat. Byli i upozorněni, jak se chovat v případě, že by se venku setkali s volně pobíhajícím psem nebo jak reagovat, když se dva psi perou. S ošetřovatelkou žáci mluvili i o zodpovědnosti, se kterou by měli přistupovat k pořízení si domácího mazlíčka. S dětmi jsme si slíbili, že jsme tu nebyli naposledy a že se sem jistě brzy vrátíme. Kdybychom si v běžném životě pomáhali bez ohledu na očekávání, jakou odměnu za pomoc dostaneme, byl by asi svět hned veselejší.

Andrea Štofčová, třídní učitelka 6. A