Jeho hlavním cílem bylo umožnit žákům seznámit se s rozmanitostí a hodnotami židovské kultury, rozvíjet u žáků smysl pro solidaritu, respekt a toleranci, uvědomit si, že všichni máme stejná práva, všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazená jiné, utvářet pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti.

Projekt byl zajišťován jednak ve škole vyučujícími českého jazyka, dějepisu , občanské výchovy a výtvarné výchovy, kteří v rámci integrované výuky žáky seznámili s historií Židů až po vznik státu Izrael, potlačováním lidských práv perzekucí, holocaust a s významnými židovskými osobnostmi a také v oblasti zážitkové postupně v Terezíně Muzeum ghetta, Magdeburské kasárny a Malá pevnost a v Praze programy Židovského muzea Badatel a Hanin kufřík a návštěvy některých pražských synagog. Jsme rádi, že projekt opětovně naplnil své cíle a poslání, finančně ho podpořily MŠMT a město Bílina.

Marie Sechovcová
ředitelka ZŠ Lidická v Bílině