Pobyty měly probíhat již od podzimu roku 2020 až do jara 2022 a mělo se jich původně zúčastnit 270 žáků. Bohužel kvůli špatné epidemiologické situaci v České republice byly v loňském roce výjezdy do škol v přírodě přerušeny a do poslední chvíle jsme si nebyli jistí, jak vše dopadne, protože jsme odjížděli v době, kdy se v Bílině objevilo velké ohnisko výskytu COVID 19. Naštěstí se to našeho výjezdu dotklo minimálně a proběhl bez jakýchkoliv problémů.

Pobyt na čerstvém vzduchu v izolované oblasti Plzeňského kraje všem udělal dobře a i přes zhoršující se listopadové počasí si ho všichni užili.

Adventní inspirace v botanické zahradě.
Advent v botanické zahradě: věnce, večerní magie a Mikuláš

Cílem ozdravného pobytu bylo nejen pobývat v ekologicky čistém prostředí, ale také realizovat projekt s environmentální tématikou. Ten náš projekt s názvem Duhová škola v ekosystémech se podařilo v plném rozsahu naplnit. Žáci v průběhu týdne realizovali 38 hodin ekologického programu zaměřeného na všechny základní ekosystémy a díky prostředí Plzeňského kraje je měli všechny v blízkosti a mohli si kromě teoretických poznatků ověřovat vše pozorováním v praxi.

Další část pobytu proběhne pro žáky 1.-5.ročníku počátkem dubna 2022 a věříme, že se dětem v Poustkách bude líbit stejně jako žákům 2.stupně.

Velké poděkování patří všem vyjíždějícím pedagogům, kteří celý ozdravný pobyt a ekologický výukový program realizovali. Díky jejich ochotě se sebevzdělávat a účastnit se vícedenních vzdělávacích kurzů pro vedení environmentálních výjezdů, jsme si mohli celý výjezd zajišťovat sami a nebyli jsme závislí na externích lektorech.

Cesta z Trnovan do Novosedlic přes přejezd je stále uzavřená.
Cesta z Trnovan do Novosedlic přes přejezd je stále uzavřená. Co se tam děje?

Děkuji také všem rodičům a žákům za spolupráci, protože bez jejich podpory a zájmu by se výjezd neuskutečnil.

Velké poděkování pak patří Státnímu fondu životního prostředí a městu Bílina za spolufinancování ozdravného pobytu našich žáků.

 

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická