U nás projekt spolupořádá Židovské muzeum v Praze. Účast na projektu Krokus nabídla žákům možnost přiblížit se tématice holocaustu, a zvýšila tak povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti. Žáci měli možnost uvědomit si, jak důležitá je vzájemná tolerance a respekt vůči všem lidem bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání.

Nadace Holocaust Education Trust Ireland poskytla škole 30 cibulek žlutých krokusů, které žáci vysadili na svahu před školou na památku jednoho a půl milionu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu, a tisíce dalších dětí, které se staly oběťmi nacismu. Žlutá barva květin symbolizuje Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit.

Žáci vysadili žluté krokusy, aby si připomněli děti, které během holocaustu zahynuly a na které si začátkem jara opět vzpomenou, až krokusy pokvetou.

Lenka Müllerová,
učitelka ZŠ Plynárenská

Šéfové Parlamentů V4 dostali porcelánové dary z Duchcova
Šéfové Parlamentů V4 dostali porcelánové dary z Duchcova