„Když jsme obor před rokem otvírali, měli jsme trochu obavy. Přeci jen technické obory mladé lidi tolik netáhnou. I tak se nám podařilo kapacitu třídy naplnit. V letošním roce již byl převis zájemců takový, že jsme celou polovinu z důvodu nedostatku kapacit museli odmítnout. Od září tak bude obor studovat dalších 20 studentů, z čehož máme radost," řekl ředitel Střední školy AGC Tomáš Holomek. 

 

Vedle možnosti vyzkoušet si prakticky práci s roboty, kterých má Střední škola AGC několik a další plánuje nakoupit, táhne na nový obor mladé studenty ještě další věc. „Každý, kdo vstoupí do stipendijního programu, má po složené maturitní zkoušce prakticky jisté místo v některé z firem v regionu. Zhruba polovinu žáků si rozeberou firmy skupiny AGC. Pro ostatní žáky se nám podařilo zajistit spolupráci s dalšími firmami regionu, například Severočeskými doly, Edgewell Operations a dalšími firmami v okolí,“ podotýká ředitel školy Tomáš Holomek.

Co je nového v teplické Masarykově ulice: Část od rohu Krupské po úřad práce
Co je nového v teplické Masarykově ulice: Část od rohu Krupské po úřad práce

 Již 26. června se tak například stávající studenti a jejich rodiče oboru setkají přímo se zástupci firem, kteří jim nabídnou možnost spolupráce již na střední škole a jistotu zaměstnaní po ukončení studia. „Automobilový průmysl je tahounem v inovacích. Jen u nás v Chudeřicích máme desítky robotů. Ty musí obsluhovat vyškolení lidé, kteří jim rozumí. Proto je pro nás klíčové do firmy dostávat právě takto vzdělané lidí. To, že je o studium tohoto oboru tak velký zájem, je pro nás velmi pozitivní,“ dodává personální ředitel AGC Automotive Czech Tomáš Brokeš.

 Studenti nového oboru mohou využívat pro své studium například robotickou učebnu s robotickým ramenem Festo – Mitsubishi, které škole věnovala společnost AGC Automotive Czech z Chudeřic. Vedle robotického ramene Festo – Mitsubishi je součástí učebny také speciální vybavení pro výuku měření elektrických obvodů, laboratorní zdroje a oscilátory a osciloskopy. Zároveň má každý student k dispozici vlastní pracoviště se silovými a datovými zásuvkami, vybavené notebookem, na kterém probíhá výuka programování v prostředích CodeSys a Robotstudio od společností FESTO a ABB.

V duchcovské Smetanově ulici finišuje výstavba parkovišť.
FOTO: Naproti duchcovské ZŠ Jana Pešaty finišuje výstavba parkovišť

V rámci výuky elektroniky bude využíváno prostředí MultiSim, nástroje pro kreslení elektronických schémat a simulaci reálných obvodů. V tomto roce bude dokončena laboratoř pro výrobu plošných spojů a dílna pro zapojování a testování elektronických obvodů. Do učebny je instalován také vizualizér, což je zařízení pro digitalizaci 3D objektů s přímou projekcí na plátno pomocí datového projektoru.

 Střední škola AGC i proto připravuje projekt na rozšíření školy právě proto, aby mohla ještě více podpořit tento technický obor. Kromě jiného budou vybudovány čtyři moderní dílny elektrotechniky, robotiky a automatizace. (mm)