Děti zde zažily dopoledne plné zábavy a smíchu, 5D kino, vše zakončené výbornou pizzou a malinovkou.

Děti bez ohledu na věk hrály společné hry, absolvovaly mnohé atrakce, starší radily a pomáhaly mladším. Přesně tak, jak má tým parlamenťáků fungovat.

Pro vedení parlamentu byla největší odměnou dobrá nálada a radost dětí.

Návštěva zábavního centra je vyjádřením poděkování ředitelky školy všem členům žákovského parlamentu a ocenění za jejich práci pro školu.

Poděkování patří paní ředitelce Cirkus parku Evě Růžičkové za možnost návštěvy zábavního centra, přítomné obsluze a paní Petře Hessové, ředitelce Centra pro celou rodinu za zprostředkování návštěvy.

Marcela Prokůpková