V knihovně jsme byli rozděleni do dvou skupin. Jedna pracovala ve studiu a druhá v polytechnické dílně. Ve studiu měly děti možnost vyzkoušet si vystoupení před kamerou, drobné triky, rozhlasové vysílání, tipy a rady na využití školního studia pro práci žákovského parlamentu.  Bonusem byla přednáška o astrofyzice, padaly mnohé zvídavé dotazy a děti projevily zájem o návštěvu lektora v naší škole. V AV studiu si mohou zájemci vytvářet videa, fotografovat, streamovat, vytvářet podcasty.

V polytechnické dílně si zase děti vyzkoušely, jak tiskárny pracují, byly seznámeny s výrobou a vkládáním návrhů až po samotné finální zpracování výrobků. Velkým plusem této technologie je recyklace, kdy se využívají nastříhané PET lahve jako materiál pro další výrobu. V dílně se kromě 3D tiskáren děti seznámily také s dalším vybavením, např. termolisem, řezacím a bigovacím plotrem.

Parlamenťáci byli prací v obou dílnách tak zaujati, že nám lektoři prodloužili původně naplánovaný čas. Nakonec se skupiny vyměnily. Všichni odcházeli plni dojmů, zážitků a užitečných informací, které mohly vzájemně konzultovat. Např. téma astrofyziky bylo velice aktivně probíráno po celou cestu vlakem zpět do Teplic. Děti si dohledávaly další informace, které je zajímaly.

Děkujeme oběma pracovníkům knihovny, p. Szaffnerovi a p.Tothovi, kteří se dětem věnovali a zaujali je svými odbornými znalostmi.

Světlana Voráčková - Žákovský parlament ZŠ s RVIVT Teplice