Hlavními cíli projektu bylo získání nových zkušeností při práci v zahraničí, procvičování komunikace v anglickém i německém jazyce, posílení orientace v cizím prostředí a v neposlední řadě podpora motivace k odbornému vzdělávání. P

racovní stáž oborů obchodník, kosmetické služby a grafický design probíhala na odborných stanovištích Penny, Friseur- & Kosmetik-Innung Chemnitz a F + U Sachsen gGmbH. Žáci se ze stáže vrátili nadšení a nabití novými zkušenostmi.

Michal Satrapa,
Střední škola obchodu a služeb