Míra byl úžasnou svébytnou osobností s originálním smyslem pro humor. Do skautské organizace vstoupil v roce 1945 ve Zbirohu. Po ukončení místní měšťanské školy se začal učit malířem skla na sklářské škole v Novém Boru. Tam také chodil do oddílu sportovní gymnastiky. Dařilo se mu a byl vybrán do širšího výběru na olympiádu v Melbourne. Slibnou sportovní kariéru však ukončilo zranění při pádu z nářadí. O to více se začal věnovat vodní a lyžařské turistice.

V roce 1957 maturoval na Střední průmyslové škole sklářské v Teplicích. Po vojně v Olomouci v Teplicích zakotvil natrvalo. Dostal umístěnku do sklárny ve Mstišově jako malíř a výtvarník, oženil se a založil rodinu. Úspěšné se staly jeho dvě kolekce váz Oko a Duha. Za vázu Oko získal zlatou medaili na Libereckých výstavních trzích, kolekce Duha byla prezentována na světové výstavě v japonské Ósace v roce 1970. Ve mstišovské sklárně se potkal se skautem PhDr. Jaroslavem Hrabákem, který byl do sklárny umístěn po návratu z kriminálu, kam byl zavřen po vykonstruovaném procesu.

Společně v roce 1968 obnovovali skautské hnutí v okrese Teplice. Míra v Teplicích spoluzaložil oddíl vodních skautů, který si vybudoval loděnici ve Všechlapech. Oddíl vedl až do násilného zrušení v roce 1970. Poté se mu povedlo oddíl včlenit do TJ Rudolfova huť Dubí jako vodácký turistický oddíl. Pořádali sjetí řek doma i v zahraničí a též vodácké tábory. Mimo to Míra působil jako trenér běžeckého lyžování při TJ Lokomotiva Teplice. Při poslední obnově Junáka v roce 1990 je Míra opět u toho. Stává se členem okresní rady Junáka, věnuje se skautské historii, vede kroniky, ve kterých uplatnil své výtvarné nadání, pořádá skautské výstavy v Teplicích, na Moldavě a ve Zbirohu. Do nedávné doby vedl při našem skautském středisku oddíl oldskautů. Za svou činnost v Junáku Míra obdržel tato vyznamenání: Stal se členem čestného Svojsíkova oddílu, obdržel Medaili lilie a přátelství a v listopadu 2023 Zlatý řád Přemysla Oráče.

Poslední rozloučení s Mírou se uskuteční v pátek 8. prosince ve 12:00 hodin ve smuteční obřadní síni v Bystřanech – Teplicích, Proseticích.