Domov důchodců Bystřany poskytl profesionální fotografie 12 portrétů seniorů dětem ze 4 základních škol. Spolupráci s Domovem důchodců Bystřany potvrdila Základní škola Bílá cesta Teplice, kde se o realizaci zaručila paní učitelka Mgr. Kamila Heřmanová, Základní škola a Mateřská škola Koperníkova Teplice v čele realizace s paní učitelkou PaedDr. Janou Pelikánovou, Základní škola Bystřany v čele s paní učitelkou Mgr. Lenkou Seidlovou a Základní škola Maršovská Teplice, kde je spolupráce domluvena s paní učitelkou Mgr. Martinou Češkovou.

close Z projektu s názvem Známe se z fotografie. info Zdroj: Se souhlasem Dany Daňkové zoom_in Z projektu s názvem Známe se z fotografie. Děti vlastním výběrem výtvarné techniky portrét přenesou na papír ve formátu jim blízkém. Děti si mohou z fotografie představit život seniora, domyslet si, jak žil, jaká byla jeho profese a svou fantazii mohou do tvorby portrétu vložit. Výsledkem jsou výstavy na základních školách, kde děti poznají své seniory a společně si povídají o životním příběhu. První výstava proběhla na půdě ZŠ Koperníkova za účasti vedení školy i Domova důchodců Bystřany. Účastnila se i učitelka výtvarné výchovy, která celý projekt na škole koordinovala.

close Z projektu s názvem Známe se z fotografie. info Zdroj: Se souhlasem Dany Daňkové zoom_in Z projektu s názvem Známe se z fotografie. Děti si připravily na úvod řeč, kde shrnuly naší spolupráci a jak se jim díla dařila. Společně poté se seniory poseděli u občerstvení, kde si společně povídali o tvorbě a o životních příbězích. Navzájem si předali předem připravené dárky.

Posezení proběhlo za příjemné atmosféry. Od seniorů jsem slyšela pouze pozitivní ohlas. Následovat budou výstavy v sociálních zařízeních či muzeích. O zajištění fotografií portrétů a následného zachycení realizace celého projektu se stará teplický fotograf Robert Zauer. Ze vzpomínek zachycených na fotografiích vznikne kalendář Domova důchodců Bystřany pro rok 2024. Projekt nelze uskutečnit bez pomoci lidí a institucí ochotných přispět finančním darem, proto jsme oslovili několik měst, obcí a společností s žádostí o finanční výpomoc. Již nás podpořila obec Újezdeček, obec Zabrušany, město Dubí, město Duchcov, město Košťany a Spolchemie a.s. Všem dárcům moc děkujeme.

Bc. Hana Daňková, DiS., Koordinátorka projektu

close Z projektu s názvem Známe se z fotografie. info Zdroj: Se souhlasem Dany Daňkové zoom_in Z projektu s názvem Známe se z fotografie.