Pro nikoho z pedagogů i jejich svěřenců tedy nebyl problém přijít každý den v outfitu smluvené barvy, a zažít tak pocit, že je součástí jednoho velkého kolektivu, kde se lidé dokáží domluvit, respektovat a pěstovat pozitivní vztah ke škole i sobě navzájem. S tímto záměrem školu do projektu přihlásila její ředitelka Gabriela Křížková.

ZŠ Koperníkova