Každoročně se setkává skupina žáků 8. ročníků ZŠ Metelkovo se stejně starými žáky z Coswigu a v předem naplánovaných aktivitách spolu musí komunikovat nejlépe v angličtině. Aktivita pedagogů byla zaměřena na tzv. job shadowing, tedy „stínování“ práce učitelů. Ve škole bylo našim kolegům umožněno sledovat práci učitelů v jednotlivých hodinách, ale také se seznámit s celkovou koncepcí a organizací školy.

Duhové Vánoce na ZŠ Lidická v Bílině.
FOTO: Na ZŠ Lidická v Bílině proběhly Duhové Vánoce

Svůj pobyt za všechny zhodnotila jedna paní učitelka následovně: „Byla jsem zvědavá, jaké to je ocitnout se v roli pozorovatele, nikoli však hodnotitele. Jaké to je nahlédnout pod pokličku učitelské profese v Německu na mnohem menší škole, než je ta naše. Na škole, kde zřizovatelem je evangelická církev, která poskytuje zázemí dětem i v odpoledních hodinách a kterou na počátku založili rodiče hledající nejlepší podmínky pro vzdělávání svých dětí. Během prvních okamžiků mě překvapil klid na chodbách. Ano, může se spekulovat, že škola má jen jednu třídu v ročníku, ale i tak by dokázaly děti být více než jen hlučné.

ZŠ Metelkovo náměstí na zkušené v německém Coswigu.Zdroj: ZŠ Metelkovo nám. Teplice

Děti v poklidu přecházely z místnosti do místnosti, během výuky nerušily, vždy trpělivě čekaly a poslouchaly, co jiní spolužáci říkají. Hlásily se o slovo, nevykřikovaly, neměly potřebu na sebe upozorňovat, věděly, že slovo dostanou a že ostatní jim také poskytnou prostor se vyjádřit. Učitelé nemuseli používat žádné speciální, tzv. moderní metody. Zcela si vystačili s tabulí, učebnicí a přehrávačem. Děti se dokázaly soustředit ne jen 45 minut, ale celých 80 minut, protože věděly, že pak nastane 20 minutová přestávka, kterou mohou trávit venku před školou na hřišti, vylítat se, vybít energii, a pak se zase vrátit zpět do lavic. Zaujalo mě také uspořádání tříd, kde stoly byly většinou sestaveny tak, aby umožňovaly skupinovou práci či práci v týmech.

Energetici nakupovali dárky chráněných dílen, v Ledvicích utratili přes tři tisíce korun.
Energetici nakupovali dárky chráněných dílen, v Ledvicích utratili peníze

Škola má velmi dobře zvládnutý přístup k dětem s poruchami učení. Pracuje zde několik asistentů, které se o děti starají. Já jsem měla možnost navštívit hodiny angličtiny v 5., 6. a 10. třídě. Všude panovala stejně klidná atmosféra, hodiny probíhaly více méně obdobně, co všechny tyto třídy spojovalo, byl respekt k ostatním a hlavně k učiteli. To nám poslední dobou stále více ve třídách schází. Mé kolegyně zhlédly hodiny matematiky, pracovních činností a prvouky. Jejich zkušenosti byly shodné – pohodová, tvořivá, týmová a především klidná atmosféra po celý den. Závěrem bych určitě návštěvu jiných škol doporučila. Učitel zjistí, jak fungují jiné školy, vidí jiné metody učení, jiný přístup žáků ke škole a učitelů k dětem.“

ZŠ Metelkovo nám. Teplice